Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 13-i ítélete - AA kontra Bizottság

(F-101/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Kinevezés - Tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottak - Besorolási fokozatba történő besorolás - A jogerős ítélet végrehajtása - Esély elvesztése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AA (Brüsszel, Belgium) (képviselik: kezdetben K. Van Maldegem és C. Mereu ügyvédek, később: K. Van Maldegem, C. Mereu és M. Velardo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselik: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek az AD6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába történő besorolásáról szóló határozat megsemmisítése iránti, valamint az alperesnek az általa a felperes számára okozott kár megtérítésére kötelezése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy a jelen ítélet kihirdetését megelőzően bekövetkezett vagyoni kár megtérítéseként fizesse meg a felperes részére a következők közötti különbözetnek megfelelő összeget: egyrészt a társadalombiztosítási járulékok és adók levonása utáni azon nettó díjazás, amelyben a felperes akkor részesült volna, ha 2004. augusztus 1-jén az A*6 átmeneti besorolási fokozatba tartozó tisztviselőként vették volna fel őt, ezt követően pedig a szakmai előmenetele a fizetési fokozatokban az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata által előírt előrehaladásnak, valamint a tisztviselők által az egyes besorolási fokozatokban eltöltött átlagos időtartamnak felelt volna meg, ahogyan az az I. melléklet b) pontjából következik, másrészt pedig a társadalombiztosítási járulékok és adók levonása utáni azon nettó díjazás, amelyben a felperes 2004. augusztus 1-je és a jelen ítélet kihirdetésének időpontja között részesült, először nemzeti tisztviselői minőségében, majd 2009. március 15-étől az Európai Unió tisztviselőjeként; e különbözet vonatkozásában 0,8 együtthatót kell alkalmazni.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, a jelen ítélet kihirdetését követően bekövetkezett vagyoni kár megtérítéseként fizessen meg a felperes részére 120 000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy fizesse meg a felperes részére a jelen ítélet végrehajtásaként járó, már esedékessé vált összegeket és azok késedelmi kamatait, amelyeket azon időpontoktól kezdve kell számítani, amelyekben az egyes összegek esedékessé váltak, ha pedig e dátumok 2009. március 15-e előttiek, akkor ez utóbbi időponttól kezdve. E kamatokat a tényleges kifizetés időpontjáig az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított és az érintett időszakra irányadó kamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelően kell számítani.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy nem vagyoni kár jogcímén fizessen meg a felperesnek 2 000 euró kártérítést.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a felperes részéről felmerült költségek kétharmadát.

A felperes maga viseli saját költségeinek egyharmadát.

____________

1 - HL C 63., 2010.3.13., 52. o.