Language of document :

2011 m. rugsėjo 13 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje AA prieš Komisiją

(Byla F-101/09)1

(Viešoji tarnyba - Paskyrimas - Pareigūnais paskirti laikinieji tarnautojai - Priskyrimas lygiui - Galutinio teismo sprendimo vykdymas - Prarasta galimybė)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: AA (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujamas advokatų K. Van Maldegem ir C. Mereu, vėliau advokatų K. Van Maldegem, C. Mereu ir M. Velardo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir J. Baquero Cruz

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą priskirti ieškovą AD 6 lygio 2 pakopai ir nurodyti atsakovei atlyginti ieškovui padarytą žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Priteisti iš Europos Komisijos atlyginti ieškovui iki šio sprendimo paskelbimo patirtą turtinę žalą, kurios suma atitinka skirtumą tarp, viena vertus, darbo užmokesčio be socialinių įmokų ir mokesčių, kurį ieškovas būtų gavęs tuo atveju, jeigu 2004 m. rugpjūčio 1 d. būtų kaip pareigūnas įdarbintas į A*6 tarpinį lygį, o vėliau perkeltas iš vienos pakopos į kitą, kaip numatyta Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose, atsižvelgiant į vidutinį metų, per kuriuos pareigūnas išbūna kiekviename lygyje, skaičių, kaip numatyta Tarnybos nuostatų I priedo b punkte, ir, kita vertus, darbo užmokesčio be socialinių įmokų ir mokesčių, kurį ieškovas gavo nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. iki šio sprendimo paskelbimo dienos, pirmiausia dirbdamas kaip nacionalinis pareigūnas, vėliau, nuo 2009 m. kovo 15 d. - kaip Europos Sąjungos pareigūnas, šį skirtumą padauginus iš 0,8 koeficiento.

Priteisti iš Europos Komisijos sumokėti ieškovui 120 000 eurų po šio sprendimo paskelbimo susidarančiai turtinei žalai atlyginti.

Priteisti iš Europos Komisijos ieškovui turėtas sumokėti sumas, užtikrinančias šio sprendimo vykdymą, su palūkanomis, skaičiuojamomis nuo tos dienos, kai atitinkamai reikėjo šias sumas sumokėti, o jeigu tai reikėjo padaryti iki 2009 m. kovo 15 d. - nuo šios datos. Minėtos palūkanos skaičiuojamos iki pirmojo faktinio mokėjimo, taikant Europos centrinio banko nustatytą per aptariamą laikotarpį taikytą palūkanų normą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, prie minėtos normos pridedant du procentinius punktus.

Priteisti iš Europos Komisijos atlyginti ieškovui 2 000 eurų moralinę žalą.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir du trečdalius ieškovo bylinėjimosi išlaidų.

Ieškovas padengia trečdalį savo bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 63, 2010 3 13, p. 52.