Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. září 2011 - Prieto v. Parlament

(Věc F-42/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Vnitřní výběrové řízení zveřejněné před 1. květnem 2004 - Dočasný zaměstnanec zapsaný na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 - Zařazení do platové třídy - Článek 5 odst. 4 a článek 13 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu - Příspěvek na sekretariát - Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Antonio Prieto (Bousval, Belgie) (zástupce: É Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně C. Burgos a K. Zejdová, poté K. Zejdová a N. B. Rasmussen, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 9. června 2006, kterým byl žalobce, v rozhodné době dočasný zaměstnanec v platové třídě AST 3 a úspěšný účastník vnitřního výběrového řízení C/348 pro služební postup C5-4, jmenován úředníkem ve zkušební lhůtě se zařazením do platové třídy AST 2 stupeň 3.

Výrok usnesení

Žaloba podaná A. Prietem za zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 140, 23.6.2007, s. 47.