Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 28.9.2011 - Prieto v. parlamentti

(Asia F-42/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Ennen 1.5.2004 julkaistu sisäinen kilpailu - Ennen 1.5.2006 soveltuvien hakijoiden luetteloon otettu väliaikainen toimihenkilö - Palkkaluokan määrittäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan ja 13 artiklan 1 kohta - Sihteeristökorvaus - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: aluksi C. Burgos ja K. Zejdová, sittemmin K. Zejdová ja N. B. Rasmussen)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen 9.6.2006 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, joka oli tuolloin palkkaluokkaan AST 3 kuuluva väliaikainen toimihenkilö ja joka oli läpäissyt sisäisen kilpailun C/348, joka koski ura-aluetta C5-4, on nimitetty koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokkaan AST 2, palkkatasolle 3.

Määräysosa

Antonio Prieton kanne hylätään.

Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 140, 23.6.2007, s. 47.