Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. septembra 2011 - Prieto proti Parlamentu

(Zadeva F-42/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Imenovanje - Notranji natečaj, objavljen pred 1. majem 2004 - Začasni uslužbenec, uvrščen na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 - Razvrstitev v naziv - Člena 5(4) in 13(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom - Tajniški dodatek - Tožba, ki je delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Antonio Prieto (Bousval, Belgija) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: sprva C. Burgos in K. Zejdová, nato K. Zejdová in N. B. Rasmussen, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 9. junija 2006 o imenovanju tožeče stranke, tedaj začasnega uslužbenca z nazivom AST 3 in uspešnega kandidata notranjega natečaja C/348 za kariero C5-4, za uradnika na poskusnem delu z razvrstitvijo v naziv AST 2, plačilni razred 3.

Izrek

1.    Tožba A. Prieta se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

    

____________

1 - UL C 140, 23.6.2007, str. 47.