Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.9.2011 - De Nicola v. EIP

(Asia F-13/10)1

(Henkilöstö - Euroopan investointipankin henkilöstö - Arviointi - Ylennys - Vahingonkorvauskanne - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: T. Gilliams ja F. Martin, avustajanaan asianajaja de A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jolla vaaditaan yhtäältä valituslautakunnan sen päätöksen kumoamista, jolla hylättiin kantajan valitus arvioinneista, jotka koskivat hänen työsuorituksiaan vuonna 2008, ja vuoden 2008 arviointikertomuksen kumoamista sekä Euroopan investointipankin velvoittamista korvaamaan kantajalle aiheutunut aineeton ja aineellinen vahinko.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carlo De Nicola vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja puolesta Euroopan investointipankin oikeudenkäyntikuluja.

Euroopan investointipankki vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 134, 22.5.2010, s. 53.