Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 28-i ítélete - De Nicola kontra BEI

(F-13/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Európai Beruházási Bank személyi állománya - Értékelés - Előléptetés - Kártérítési kereset - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank (képviselők: T. Gilliams és F. Martin meghatalmazottak; segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a fellebbviteli bizottságnak a felperes 2008-as teljesítményének értékelésével szemben általa benyújtott fellebbezést elutasító határozatának és a 2008-as értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem. Másrészt az EBB-nek a felperest ért nem vagyoni és vagyoni kár megtérítésére való kötelezése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

C. De Nicola maga viseli saját költségeit, továbbá köteles viselni az Európai Beruházási Bank részéről felmerült költségek felét.

Az Európai Beruházási Bank maga viseli saját költségeinek felét.

____________

1 - HL C 134., 2010.5.22., 53. o.