Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. září 2011 - Pino v. Komise

(Věc F-31/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Článek 5 odst. 2 přílohy XIII řádu - Vnitřní výběrové řízení na postup do vyšší kategorie vyhlášené před 1. květnem 2004 - Kandidát zapsaný na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 - Zařazení do platové třídy - Použití multiplikačního koeficientu nižšího než 1 - Ztráta bodů pro povýšení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marco Pino (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: zastoupená původně M. Arpio Santacruzem a M. Simmem, poté M. Bauerem, J. Monteirem a K. Zieleśkiewiczem, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, které jmenuje žalobce, úředníka kategorie B a úspěšného účastníka vnitřního výběrového řízení na postup do vyšší kategorie, na pracovní místo administrátora, v rozsahu, v němž stanoví zařazení žalobce podle přílohy XIII služebního řádu, zachovává pří jeho odměňování multiplikační koeficient a ruší jeho body pro povýšení.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3. 6. 2006.