Language of document :

2011 m. rugsėjo 26 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Pino prieš Komisiją

(Byla F-31/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis - Vidaus konkursas perkėlimui į aukštesnę kategoriją, paskelbtas iki 2004 m. gegužės 1 d. - Kandidatas, įrašytas į rezervo sąrašą iki 2006 n. gegužės 1 d. - Priskyrimas lygiui - Mažesnio už 1 daugiklio taikymas - Paaukštinimo balų netekimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Marco Pino (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis:Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių M. Arpio Santacruz ir M. Simm, vėliau M. Bauer, J. Monteiro ir K. Zieleśkiewicz

Dalykas

Komisijos sprendimų, kuriais ieškovai, B kategorijos pareigūnai ir vidaus konkurso perkėlimui į aukštesnę kategoriją laimėtojai, paskiriami į administratorių pareigas, panaikinimas tiek, kiek jais ieškovų paskyrimas nustatomas taikant Pareigūnų nuostatų XIII priedą, toliau taikant daugiklį apskaičiuojant jų atlyginimą ir jų paaukštinimo balai prilyginami nuliui.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Šalys padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Į bylą įstojusi šalis, Europos Sąjungos Taryba, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 131, 2006 6 3, p. 50.