Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. septembra spriedums - Pino/Komisija

(lieta F-31/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts - Iekšējais konkurss par pāreju uz citu kategoriju, par kuru tika paziņots ar publikāciju pirms 2004. gada 1. maija - Pirms 2006. gada 1. maija rezerves sarakstā iekļauts kandidāts - Klasificēšana pakāpē - Korekcijas koeficienta, kas ir mazāks par 1, izmantošana - Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marco Pino (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - sākotnēji M. Arpio Santacruz un M. Simm, vēlāk M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem prasītājus, kas ir B kategorijas ierēdņi un veiksmīgie kandidāti iekšējā konkursā pārcelšanai citā kategorijā, ieceļ administratora amatā, tiktāl, ciktāl tajos prasītāju klasifikācija ir noteikta atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikumam, prasītāju atalgojumam turpina piemērot korekcijas koeficientu un līdz nullei samazina viņu paaugstināšanas amatā punktus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats;

Eiropas Savienības Padome - persona, kas iestājusies lietā, - sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 50. lpp.