Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 septembrie 2011 - Pino/Comisia

(Cauza F-31/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Articolul 5 alineatul (2) din anexa III la statut - Concurs intern de trecere într-o altă categorie publicat înainte de 1 mai 2004 - Candidat înscris pe lista de rezervă înainte de 1 mai 2006 - Încadrare în grad - Aplicarea unui factor de multiplicare subunitar - Pierderea punctelor de promovare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant): Marco Pino (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Arpio Santacruz și M. Simm, ulterior M. Bauer, J. Monteiro și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de numire a reclamantului, funcționar din categoria B și laureat al unui concurs intern de trecere într-o altă categorie, în funcția de administrator, în măsura în care prin aceasta se stabilește încadrarea reclamantului în temeiul anexei XIII la statut, se menține aplicarea la remunerațiile acestuia a unui factor de multiplicare și se revocă punctele sale de promovare

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, în calitate de intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p. 50.