Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. září 2011 - Whitehead v. Evropská centrální banka

(Věc F-98/09)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Každoroční přezkum platů a prémií - Přezkum za rok 2008 - Každoroční hodnotící řízení - Kritéria posouzení - Konzultace výboru zaměstnanců - Zohlednění nemocenské dovolené - Stanovení cílů"

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Sarah Whitehead (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: původně F. Feyerbacher a G. Nuvoli, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem, poté E. Carlini a G. Nuvoli, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zaprvé návrh žalobkyně na zrušení rozhodnutí ECB, kterým jí bylo přiznáno zvýšení platu o dva body pro účely Annual salary and Bonus Review za rok 2008, jakož i návrh na vyrovnání rozdílu mezi přiznaným zvýšením platu a zvýšením, na které měla údajně nárok. Dále návrh na náhradu utrpěné nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

S. Whitehead ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 24, 30.1.2011, s. 82.