Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 27. septembra spriedums - Whitehead/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-98/09) 1

Civildienests - ECB personāls - Algu un prēmiju ikgadējā revīzija - 2008. finanšu gads - Ikgadējā novērtēšana - Novērtēšanas kritēriji - Apspriešanās ar Personāla komiteju - Slimības atvaļinājuma ņemšana vērā - Mērķu noteikšana

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sarah Whitehead (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - sākotnēji F. Feyerbacher un G. Nuvoli, pārstāvji, kuriem palīdz B. Wägenbaur, advokāts, pēc tam E. Carlini un G. Nuvoli, pārstāvji, kuriem palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasītājas prasība atcelt ECB lēmumu, ar kuru viņai tika piešķirta algas palielināšana divu punktu apmērā saistībā ar 2008. gada Annual salary and Bonus Review, kā arī viņai samaksāt starpību starp saņemto algas palielinājumu un to palielinājumu, kuru viņa uzskata par tādu, uz kuru viņai ir tiesības. Otrkārt, prasība atlīdzināt ciesto morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Whitehead sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Centrālās Bankas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 24, 30.01.2010., 82. lpp.