Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 27. septembra 2011 - Whitehead proti Evropski centralni banki

(Zadeva F-98/09)1

(Javni uslužbenci - Osebje ECB - Letna revizija plač in dodatkov - Proračunsko leto 2008 - Letno ocenjevanje - Merila presoje - Posvetovanje s svetom zaposlenih - Upoštevanje bolniškega dopusta - Določitev ciljev)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Sarah Whitehead (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: najprej F. Feyerbacher in G. Nuvoli, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom, nato E. Carlini in G. Nuvoli, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Zahteva tožeče stranke za razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero je bila plača tožeči stranki povečana za dve točki na podlagi letne revizije plač in dodatkov za leto 2008, in zahteva za povrnitev razlike med prejetim povečanjem plače in domnevno upravičenim povečanjem. Tudi zahteva za nadomestilo za pretrpljeno nepremoženjsko škodo.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    S. Whitehead nosi svoje stroške in stroške Evropske centralne banke.

____________

1 - UL C 24, 30.1.2010, str. 82.