Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 27 september 2011 - Whitehead mot Europeiska centralbanken

(Mål F-98/09)(1)

(Personalmål - Anställda vid ECB - Det årliga förfarandet för översyn av löner och ersättningar - Förfarandet för år 2008 - Det årliga bedömningsförfarandet - Bedömningskriterier - Samråd med personalkommittén - Beaktande av sjukfrånvaro - Fastställande av mål)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: inledningsvis F. Feyerbacher och G. Nuvoli, biträdda av advokaten B. Wägenbaur, därefter E. Carlini och G. Nuvoli, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

För det första sökandens yrkande om ogiltigförklaring av ECB:s beslut att ge sökanden en löneökning om 2 punkter inom ramen för Annual salary and Bonus Review för år 2008, och om att återbetala henne skillnaden mellan den löneökning hon erhållit och den löneökning hon påstår sig ha rätt till. För det andra yrkande om ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

Domslut

Talan ogillas.

Sarah Whitehead ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 24, 30.1.10, s 82.