Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. září 2011 - Angé Serrano v. Parlament

(Věc F-9/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Postup mezi kategoriemi podle starého služebního řádu - Přechodná pravidla pro zařazování do platových tříd k 1. květnu 2004 - Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 13. února 2006 - Přeřazení na základě platu úředníků majících nárok na vyrovnávací příspěvek - Použitelný násobitel - Ztráta bodů pro účely povýšení - Návrh na náhradu škody"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Pilar Angé Serrano (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: původně zastoupený C. Burgos a K. Zejdovou, poté L. G. Knudsen a K. Zejdovou, zmocněnkyně)

Vedlejší účastnice podporující žalovaného: Rada Evropské unie (zástupci: původně zastoupená M. Simm a I. Šulce, poté K. Zieleśkiewicz, M. Bauerem a J. Monteirem, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým byla žalobkyně, jejíž jméno bylo před vstupem v platnost nového služebního řádu zapsáno na seznam kandidátů vhodných k přijetí vytvořený na základě vnitřního výběrového řízení o postup mezi kategoriemi, přeřazena do platové třídy B*6, stupně 8, na základě méně příznivých ustanovení nového služebního řádu - Návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 69, 24.3.2007, s. 31.