Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete - Angé Serrano kontra Parlament

(F-9/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Besorolásiosztály-váltás a régi személyzeti szabályzat hatálya alatt - A besorolási fokozatba való besorolás 2004. május 1-jei átmeneti szabályai - Az Európai Parlament elnökségének 2006. február 13-i határozata - A kompenzációs támogatásban részesülő tisztviselők illetménye alapján történő besorolás - Alkalmazandó szorzótényező - Előmeneteli pontok elvesztése - Kártérítési kérelem)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: kezdetben C. Burgos és K. Zejdová, később L. G. Knudsen és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: kezdetben M. Simm és I. Šulce, később K. Zieleśkiewicz, M. Bauer és J. Monteiro meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament azon határozatának megsemmisítése, amelyben a felperest, akit az új személyzeti szabályzat hatályba lépése előtt vettek fel valamely besorolásiosztály-váltási belső versenyvizsga tartaléklistájára, az új személyzeti szabályzat kedvezőtlenebb rendelkezéseinek alkalmazásával a B*6 besorolási fokozat 8-as fizetési fokozatába soroltak be - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

A beavatkozóként fellépő Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 69., 2007.3.24, 31. o.