Language of document :

2011 m. rugsėjo 29 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Angé Serrano prieš Parlamentą

(Byla F-9/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Perkėlimas į kitą kategoriją pagal ankstesniuosius nuostatus - Priskyrimo lygiui 2004 m. gegužės 1 d. pereinamojo laikotarpio taisyklės - 2006 m. vasario13 d. Europos Parlamento biuro sprendimas - Priskyrimas kitam lygiui remiantis pareigūno, gaunančio kompensacines išmokas, atlyginimu - Taikytinas daugiklis - Paaukštinimo balų praradimas - Prašymas atlyginti žalą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Pilar Angé Serrano (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato É. Boigelot

Atsakovas: Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas C. Burgos ir K. Zejdová, vėliau L. G. Knudsen ir K Zejdová

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama M. Simm ir I. Šulce, vėliau K. Zieleśkiewicz, M. Bauer ir J. Monteiro

Dalykas

Europos Parlamento sprendimo, priskiriančio ieškovę, kuri buvo įrašyta į vidaus konkurso dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją rezervo sąrašą prieš įsigaliojant naujiems Pareigūnų nuostatams, B*6 lygiui, 8 pakopai, dėl mažiau palankių pastarųjų nuostatų panaikinimas - Prašymas atlyginti nuostolius

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba, į bylą įstojusi šalis, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 69, 2007 3 24, p. 31.