Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 29. septembra spriedums - Angé Serrano/Parlaments

(lieta F-9/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pāreja uz citu kategoriju atbilstoši agrākajiem Civildienesta noteikumiem - Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē 2004. gada 1. maijā - Eiropas Parlamenta Prezidija 2006. gada 13. februāra lēmums - Pārklasificēšana, pamatojoties uz to ierēdņu algām, kas saņem kompensācijas pabalstu - Piemērojamais reizināšanas koeficients - Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana - Prasība par kaitējuma atlīdzību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pilar Angé Serrano (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - sākotnēji C. Burgos un K. Zejdová, vēlāk L. G. Knudsen un K. Zejdová)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - sākotnēji M. Simm un I. Šulce, vēlāk K. Zieleśkiewicz, M. Bauer un J. Monteiro)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu, ar kuru prasītāja, kas iekšējā konkursa par pāreju uz citu kategoriju rezerves sarakstā tika iekļauta pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā, atbilstoši to noteikumiem, kas viņai bija mazāk labvēlīgi, tika pārklasificēta B*6 pakāpes 8. līmenī - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats;

Eiropas Savienības Padome - persona, kas iestājusies lietā, - sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 69, 24.03.2007., 31. lpp.