Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 septembrie 2011 - Angé Serrano/Parlamentul European

(Cauza F-9/7)1

(Funcție publică - Funcționari - Trecere la o altă categorie sub imperiul vechiului statut - Norme tranzitorii de încadrare în grad la 1 mai 2004 - Decizia biroului Parlamentului European din 13 februarie 2006 - Reîncadrare pe baza salariului funcționarilor care beneficiază de o indemnizație compensatorie - Factorul de multiplicare aplicabil - Pierderea punctelor de promovare - Cerere de despăgubire)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial C. Burgos și K. Zejdová, ulterior L. G. Knudsen și K. Zejdová, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtului: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Simm și I. Šulce, ulterior K. Zieleśkiewicz, M. Bauer și J. Monteiro, agenți)

Obiectul

Anulare a deciziei Parlamentului European privind reîncadrarea în gradul B*6, treapta a 8-a, a reclamantei care era înscrisă pe lista de rezervă a unui concurs intern de trecere într-o altă categorie anterior intrării în vigoare a noului Statut al funcționarilor, în temeiul dispozițiilor mai puțin favorabile ale acestuia - Cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 69, 24.3.2007, p. 31.