Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 29 september 2011 - Angé Serrano mot parlamentet

(Mål F-9/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Övergång till annan kategori medan de gamla tjänsteföreskrifterna var i kraft - Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad som var i kraft den 1 maj 2004 - Beslut av Europaparlamentets presidium av den 13 februari 2006 - Omplacering på grundval av lönen av tjänstemän som kommer i åtnjutande av kompensationsbidrag - Tillämplig multipliceringsfaktor - Förlust av befordringspoäng - Skadeståndsyrkande)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis C. Burgos och K. Zejdová, därefter L.G. Knudsen och K. Zejdová)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Simm och I. Šulce, därefter K. Zieleśkiewicz, M. Bauer och J. Monteiro)

Saken

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att omplacera sökanden, som tagits upp på reservlistan för ett internt uttagningsprov för förflyttning från en tjänstekategori till en annan, till lönegrad B*6, löneklass 8, i samband med ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna, med stöd av mindre förmånliga bestämmelser i dessa - Skadeståndsyrkande

Domslut

    Talan ogillas.

    Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader.

    Europeiska unionens råd, som har intervenerat, ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 69, s. 31.