Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 28.9.2011 - Pereira Sequeira v. komissio

(Asia F-65/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimittäminen - Ennen 1.5.2006 julkaistu sisäinen kilpailu - Soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 kirjattu väliaikainen toimihenkilö - Palkkaluokan määrittäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta - Sihteerilisä - Kanne, joka osaksi on selvästi jätettävä tutkimatta ja osaksi selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja J. Feld, sittemmin asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 19.9.2005 kantajalle tiedoksi annetun sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, joka on väliaikainen toimihenkilö ja joka on läpäissyt sisäisen kilpailun COM/PC/04, on nimitetty virkamieheksi palkkaluokkaan C*1 henkilöstösääntöjen liitteen XIII määräysten perusteella

Määräysosa

Kanne hylätään.

Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 165, 15.7.2006, s. 36.