Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. září 2011 - Behnke v. Komise

(Věc F-68/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení a povyšování za rok 2009 - Odůvodnění stanoviska smíšeného výboru pro hodnocení a povyšování - Zjevně nesprávné posouzení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thorsten Behnke (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí zařadit žalobce do výkonnostní skupiny II a přidělit mu 5 bodů pro povýšení na základě posudku o vývoji jeho služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2008.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Evropská komise ponese vedle vlastních nákladů řízení čtvrtinu nákladů řízení vynaložených T. Behnkem.

Thorsten Behnke ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů.

____________

1 - Úř. věst. C 288, 23. 10. 2010, s. 74.