Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 13. septembri 2011. aasta otsus -Behnke versus komisjon

(kohtuasi F-68/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - 2009. aasta hindamine ja edutamine - Hindamise ja edutamise ühiskomitee arvamuse põhjendused - Ilmne hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Thorsten Behnke (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Ese

Nõue tühistada otsus liigitada hageja tulemusgruppi II ja anda talle ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2008 tema karjääriarengu aruande eest 5 edutamispunkti.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Euroopa Komisjon kannab lisaks oma kohtukuludele ka neljandiku T. Behnke kohtukuludest.

T. Behnke kannab kolm neljandikku oma kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 288, 23.10.2010, lk 74.