Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.9.2011 - Behnke v. komissio

(Asia F-68/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuoden 2009 arviointi- ja ylennyskierros - Arviointia ja ylennyksiä käsittelevän pariteettikomitean antaman lausunnon perustelut - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thorsten Behnke (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja luokiteltiin suoritustasoryhmään II ja jossa annettiin kantajalle viisi ylennyspistettä kantajan urakehitystä ajalla 1.1.-31.12.2008 koskevan kertomuksen perusteella

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa Thorsten Behnken oikeudenkäyntikuluista.

Thorsten Behnke vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 288, 23.10.2010, s. 74.