Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 13-i ítélete - Behnke kontra Bizottság

(F-68/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A 2009. évi értékelési eljárás és előléptetési időszak - Az értékelési és előléptetési vegyes bizottság véleményének indokolása - Nyilvánvaló értékelési hiba)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Thorsten Behnke (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó előmeneteli jelentés alapján a felperest a II. teljesítmény-csoportba soroló és annak öt előléptetési pontot juttató határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Bizottság viseli a saját költségein kívül a Th. Behnkénél felmerült költségek egynegyedét.

Th. Behnke viseli a saját költségeinek háromnegyedét.

____________

1 - HL C 288.., 2010.10.23., 74. pont.