Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 septembrie 2011 - Behnke/Comisia

(Cauza F-68/10)1

(Funcție publică - Funcționari - Exercițiul de evaluare și de promovare 2009 - Motivarea avizului paritar de evaluare și de promovare -Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul cauzei

Cerere de anulare a deciziei de a clasifica reclamantul în grupa de merit II și de a atribui acestuia cinci puncte de promovare pe baza raportului asupra evoluţia carierei întocmit în privinţa sa pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2008.

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Comisia Europeană suportă, pe lângă propriile cheltuiel de judecată, o pătrime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Behnke.

Domnul Behnke suportă trei pătrimi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 288, 23.10.10, p. 74.