Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 13. septembra 2011 - Behnke proti Komisiji

(Zadeva F-68/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno in napredovalno obdobje 2009 - Obrazložitev mnenja paritetnega odbora za ocenjevanje in napredovanje - Očitna napaka pri presoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Thorsten Behnke (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Berscheid in C. Berardis-Kayser, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeča stranka glede uspešnosti uvrščena v skupino II in ji je bilo v kariernem ocenjevalnem poročilu za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 podeljeno 5 točk za napredovanje.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Evropski komisiji se poleg plačila lastnih stroškov naloži plačilo četrtine stroškov T. Behnkeja.

3.    T. Behnke nosi tri četrtine lastnih stroškov.

____________

1 - UL C 288, 23.10.2010, str.74.