Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 13 september 2011 - Behnke mot kommissionen

(Mål F-68/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Bedömnings- och befordringsförfarandet för år 2009 - Motiveringen av den partssammansatta utvärderings- och befordringskommittéens bedömning - Uppenbart felaktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Thorsten Behnke (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och C. Berardis-Kayser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring a beslutet att placera sökanden i prestationskategorin II och tilldela honom 5 befordringspoäng för hans karriärsutvecklingsrapport avseende perioden 1 januari till 31 december 2008.

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta en fjärdedel av Thorsten Behnkes rättegångskostnader.

Thorsten Behnke ska bära tre fjärdedelar av sina rättegångskosntader.

____________

1 - ) EUT C 288, 23.10.10, s. 74.