Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. září 2011 - Abad-Villanueva a další v. Komise

(Věc F-23/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu - Vnitřní výběrová řízení na postup do vyšší kategorie vyhlášená před 1. květnem 2004 - Kandidáti zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 - Zařazení do platové třídy - Zachování multiplikačního koeficientu - Ztráta bodů pro povýšení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Roberto Abad-Villanueva a další (Brusel, Belgie) (zástupci: původně T. Bontinck a J. Feld, advokáti, poté T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: původně M. Arpio Santacruz a M. Simm, poté M. Bauer, J. Monteiro a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterými se žalobcům sděluje jejich postup do vyšší kategorie, v rozsahu, v němž přiznávají nižší platovou třídu, než je platová třída, která vyplývá z použití ustanovení služebního řádu, zachovávají multiplikační koeficient a ruší body pro povýšení žalobců.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 32.