Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. september 2011 - Abad-Villanueva m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-23/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten - interne udvælgelsesprøver med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort før den 1. maj 2004 - ansøgere opført på reservelisterne før den 1. maj 2006 - bibeholdelse af multiplikationsfaktoren - fortabelse af forfremmelsespoint )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Roberto Abad-Villanueva m.fl. (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne T. Bontinck og J. Feld, dernæst ved advokaterne T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for den Europæiske Union (først ved M. Arpio Santacruz og M. Simm, dernæst ved M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af de afgørelser, hvorved sagsøgerne fik underretning om deres overgang til en anden kategori, for så vidt som de derved indplaceres i en lønklasse, der er lavere end den lønklasse, der ville følge af en anvendelse af vedtægtsbestemmelserne, multiplikationskoefficienten bibeholdes, og sagsøgernes forfremmelsespoints slettes.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Rådet for den Europæiske Union, der er interveneret i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006, s. 32.