Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.9.2011 - Abad-Villanueva ym. v. komissio

(asia F-23/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta - Ennen 1.5.2004 julkaistut sisäiset kilpailut ura-alueelta toiselle ura-alueelle siirtymistä varten - Hakijat, jotka on merkitty varallaololuetteloon ennen 1.5.2006 - Palkkaluokan määrittely - Korjauskertoimen pitäminen voimassa - Ylennyspisteiden menettäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Roberto Abad-Villanueva ym. (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat T. Bontinck ja J. Feld, sittemmin asianajajat T. Bontinck ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Arpio Santacruz ja M. Simm, sittemmin M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisten päätösten kumoaminen, joilla kantajille annettiin tiedoksi se, että he siirtyvät ura-alueelta toiselle ura-alueelle, siltä osin kuin niissä annetaan heille alempi palkkaluokka kuin palkkaluokka, joka heidän olisi tullut saada henkilöstösääntöjen perusteella, pidetään voimassa korjauskerroin sekä poistetaan kantajilla olleet ylennyspisteet.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Väliintulija Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 108, 6.5.2006, s. 32.