Language of document :

2011 m. rugsėjo 26 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Abad-Villanueva ir kt prieš Komisiją

(Byla F-23/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas- Statuto XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis - Prieš 2004 m. gegužės 1 d. paskelbti vidaus konkursai dėl perkėlimo į aukštesnę kategoriją - Prieš 2004 m. gegužės 1 d. į rezervo sąrašą įrašyti kandidatai - Priskyrimas lygiui - Daugiklio išlaikymas - Paaukštinimo balų praradimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Roberto Abad-Villanueva ir kt. (Briuselis, Belgija), atstovaujami iš pradžių advokatų T. Bontinck ir J. Feld, po to - advokatų T. Bontinck ir S. Woog

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių M. Arpio Santacruz ir M. Simm, po to - M. Bauer, J. Monteiro ir K. Zieleśkiewicz

Dalykas

Sprendimų, pranešančių ieškovams apie perkėlimą į aukštesnę kategoriją, panaikinimas tiek, kiek jie priskiriami į žemesnį lygį nei turėtų būti pagal nuostatų normas, paliekamas dauginimo koeficientas ir panaikinami ieškovų paaukštinimo balai, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Europos Sąjungos Taryba, įstojusi į bylą šalis, padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 108, 2006 5 6, p. 32.