Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. septembra spriedums - Abad-Villanueva u.c./Komisija

(lieta F-23/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts - Pirms 2004. gada 1. maija publicētie iekšējie konkursi par pāreju uz citu kategoriju - Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstos pirms 2006. gada 1. maija - Klasificēšana pakāpē - Reizināšanas koeficienta saglabāšana - Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Abad-Villanueva u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, advokāti, vēlāk T. Bontinck un S. Woog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - sākotnēji M. Arpio Santacruz un M. Simm, vēlāk M. Bauer, J. Monteiro un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus, ar kuriem prasītājiem ir paziņots par pāreju uz citu kategoriju, tiktāl, ciktāl tajos ir piešķirta zemāka pakāpe nekā tā, kam būtu jāizriet no Civildienesta noteikumos ietverto normu piemērošanas, saglabāts reizināšanas koeficients un atcelti prasītāju paaugstināšanas amatā punkti

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats;

Eiropas Savienības Padome, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1 - OV C 108, 06.05.2006, 32. lpp.