Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 septembrie 2011 - Abad-Villanueva și alții/Comisia

(Cauza F-23/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Numire - Articolul 5 alineatul (2), din anexa XIII la statut - Concursuri interne de trecere într-o altă categorie publicate anterior datei de 1 mai 2004 - Candidați înscriși pe listele de rezervă anterior datei de 1 mai 2006 - Încadrare în grad - Menținerea factorului de multiplicare - Pierderea punctelor de promovare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Roberto Abad-Villanueva și alții (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial T. Bontinck și J. Feld, avocați, ulterior T. Bontinck și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H. Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Arpio Santacruz și M. Simm, ulteior M. Bauer, J. Monteiro și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor prin care se notifică reclamanților trecerea într-o altă categorie, în măsura în care acestea prevăd încadrarea într-un grad inferior celui care ar rezulta din aplicarea dispozițiilor statutului, mențin coeficientul de multiplicare și anulează punctele de promovare ale reclamanților

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, în calitate de intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 108, 6.5.2006, p. 32.