Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 26 september 2011 - Abad-Villanueva m. fl. mot kommissionen

(Mål F-23/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Interna uttagningsprov för övergång till en annan tjänstekategori som offentliggjorts före den 1 maj 2006 - Inplacering i lönegrad - Bibehållande av multiplikationsfaktor - Förlust av befordringspoäng)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberto Abad-Villanueva m. fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis av advokaterna T. Bontinck och J. Feld, därefter av advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Intervenient till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Arpio Santacruz och M. Simm, därefter av M. Bauer, J. Monteiro och K. Zieleskiewicz

Saken

Talan om ogiltigförklaring av de beslut i vilka sökandena meddelades att de hade klarat uttagningsprov om övergång till annan tjänstekategori i den del som de i dessa beslut inplacerades i en lönegrad som är lägre än den som följer av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna och i vilka multiplikationsfaktorn bibehölls med sökandenas befordringspoäng ströks.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bärs sina rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd, som har intervenerat, ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 108 av den 6.5.2006, s. 32