Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. září 2011 - Arnaldos Rosauro a další v. Komise

(Věc F-29/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Článek 5 odst. 2 příloha XIII služebního řádu - Vnitřní výběrové řízení na změnu kategorie zveřejněné před 1. květnem 2004 - Kandidáti uvedení na seznamu vhodných kandidátů na zaměstnání před 1. květnem 2006 - Zařazení do platové třídy - Použití násobícího koeficientu nižšího než 1 - Ztráta bodů pro povýšení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Andres Arnaldos Rosauro a další (Brusel, Belgie) (zástupci: původně zastoupení S. Rodriguesem a A. Jaume, poté S. Rodriguesem, a naposledy S. Rodriguesem, A. Blot a C. Bernard-Glanzem, advokáty)

Žalovaná: Evropská komise (zástucpi: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterými se jmenují žalobci, jež jsou úředníky kategorie C a úspěšnými účastníky vnitřního výběrového řízení pro změnu kategorie, do platových tříd B*3/B*4, a která z důvodu použití násobícího koeficientu zachovávají odměňování na úrovni jako před změnou kategorie a ruší jejich body pro povýšení

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 121, 20.5.2006, s. 19.