Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 26. septembra spriedums - Arnaldos Rosauro u.c./Komisija

(lieta F-29/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts - Iekšējais konkurss par pāreju uz citu kategoriju, par kuru tika paziņots ar publikāciju pirms 2004. gada 1. maija - Pirms 2006. gada 1. maija rezerves sarakstā iekļauti kandidāti - Klasificēšana pakāpē - Korekcijas koeficienta, kas ir mazāks par 1, izmantošana - Paaugstināšanas amatā punktu zaudēšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Andres Arnaldos Rosauro u.c. (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji S. Rodrigues un A. Jaume, vēlāk S. Rodrigues, un, visbeidzot, S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem prasītāji, kas ir C kategorijas ierēdņi un veiksmīgie kandidāti iekšējā konkursā pārcelšanai citā kategorijā, ir iecelti B*3/B*4 pakāpēs, piemērotā korekcijas koeficienta dēļ prasītājiem saglabā atalgojumu, kādu viņi saņēma pirms pārcelšanas citā kategorijā, un līdz nullei samazina viņu paaugstināšanas amatā punktus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 121, 20.05.2006., 19. lpp.