Language of document :

Жалба, подадена на 2 август 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-79/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, претърпени поради липсата на мерки за изпълнение на Решение по дело F-128/07.

Искания на жалбоподателя

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR за пропусната възможност, претърпяна поради липсата на мерки за изпълнение по отношение на него;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сумата от 5000 EUR за неимуществени вреди, претърпени поради липсата на каквото и да било уведомление от Комисията за действията, които възнамерява да предприеме вследствие на решението за отмяна;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________