Language of document :

Žaloba podaná dne 2. srpna 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-79/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Náhrady majetkové a nemajetkové újmy žalobci, kterou údajně utrpěl z důvodu neexistence opatření k provedení rozsudku F-128/07

Návrhová žádání žalobce

uložit Komisi, aby žalobci vyplatila částku 10 000 eur z titulu ztráty příležitosti, kterou utrpěl z důvodu neexistence prováděcího opatření;

uložit Komisi, aby žalobci vyplatila částku 5000 eur z titulu nemajetkové újmy, kterou utrpěl z důvodu neexistence jakékoliv komunikace ze strany Komise týkající se kroků, které zamýšlela učinit v souvislosti se zrušujícím rozsudkem;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________