Language of document :

Kanne 2.8.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-79/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vahingonkorvaus, joka koskee aineellista ja aineetonta vahinkoa, joka on väitetysti aiheutunut siitä, ettei asiassa F-128/07 annetun tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavia toimenpiteitä ole toteutettu.

Vaatimukset

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 10000 euron rahamäärä korvauksena kantajan menettämästä mahdollisuudesta, joka on aiheutunut siitä, ettei tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kantajaan, ole toteutettu

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 5000 euron rahamäärä korvauksena aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, ettei komissio ole ilmoittanut mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä kumoamistuomion seurauksena

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________