Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 2. augustā - ZZ/Komisija

(lieta F-79/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas, iespējams, radies, jo nav veikti sprieduma F-128/07 izpildes pasākumi.

Prasītāja prasījumi:

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam summu EUR 10 000 apmērā par to, ka viņš zaudējis iespēju, jo attiecībā uz viņu nav veikti izpildes pasākumi;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam summu EUR 5 000 apmērā par morālo kaitējumu, kas viņam radies, jo Komisija nav sniegusi nekādu informāciju par pasākumiem, kurus tā ieplānojusi saistībā ar atcelšanas spriedumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________