Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Landgericht Bremen (Germania) la 2 septembrie 2011 - Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG/Samskip GmbH

(Cauza C-456/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Bremen

Părțile din acțiunea principală

Reclamante: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG

Pârâtă: Samskip GmbH

Întrebările preliminare

Articolele 32 şi 33 din Regulamentul nr. 44/20011 trebuie interpretate în sensul că noţiunea "hotărâre" include de asemenea, în principiu, acele hotărâri care se limitează la constatarea faptului că nu sunt îndeplinite condiţiile procedurale de admisibilitate (aşa-numitele "hotărâri privind admisibilitatea")?

Articolele 32 şi 33 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 trebuie interpretate în sensul că noţiunea "hotărâre" include de asemenea o hotărâre definitivă prin care se constată necompetenţa internaţională a unei instanțe ca urmare a existenței unei convenții de atribuire a competenței de soluţionare a litigiilor dintre părţi?

Având în vedere jurisprudenţa CJUE cu privire la principiul extinderii efectelor (Hotărârea Curții din 4 februarie 1988, cauza 145/86), articolele 32 şi 33 din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretate în sensul că fiecare stat membru este obligat să recunoască hotărârile instanței unui alt stat membru cu privire la eficacitatea unei convenții de atribuire a competenței de soluţionare a litigiilor dintre părţi, în cazul în care, conform dreptului naţional al primei instanţe sesizate, constatarea privind eficacitatea convenției de atribuire a competenței are autoritate de lucru judecat, chiar dacă această decizie face parte dintr-o hotărâre privind admisibilitatea prin care se respinge acțiunea?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).