Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja 31. märtsi 2011. aasta määrus - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-10/10)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - 100% ulatuses ravikulude hüvitamine - Vaikimisi tehtud tagasilükkamise otsus - Kutsehaigust kinnitava otsuse puudumine - Halduspädevus - Kaebuse rahuldamata jätmise otsus - Otsus, mis ei ole selgelt kinnitav - Halduskaebuse puudumine - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin, keda abistas advokaat J.-L. Fagnart)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata taotlus hüvitada 100% ulatuses erinevaid ravikulusid.

Resolutsioon

Jätta hagi osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu ja osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kohtukulud välja André Hecq'ilt.

____________

1 - ELT C 100, 17.4.10, lk 70.