Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 31.3.2011 - Hecq v. komissio

(Asia F-10/10)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Sairauskulujen korvaaminen 100 prosenttisesti - Implisiittinen hylkäyspäätös - Sairauden työperäisyyden toteavaa päätöstä ei ole - Hallintoelimen sidottu harkintavalta - Valituksen hylkäävä päätös - Päätös, jolla ei pelkästään vahvisteta aikaisempaa päätöstä - Valitusta ei ole tehty - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (représentant: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin, avustajanaan asianajaja J. L. Fagnart)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne päätöksestä, jolla on hylätty hakemus eräiden sairauskulujen korvaamisesta 100 prosenttisesti

Määräysosa

Kanne hylätään, koska se on osittain selvästi perusteeton ja koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat.

André Hecq vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 100, 17.4.2010, s. 70.