Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 31 maart 2011 -Hecq / Commissie

(Zaak F-10/10)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - 100 % vergoeding van ziektekosten - Stilzwijgend afwijzend besluit - Ontbreken van besluit tot erkenning dat aandoening door beroep is veroorzaakt - Gebonden bevoegdheid van administratie - Besluit tot afwijzing van klacht - Niet louter bevestigend besluit - Ontbreken van klacht - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: André Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden, bijgestaan door J.-L. Fagnart, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van een verzoek om 100 % vergoeding van verschillende ziektekosten te krijgen

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk ongegrond en deels kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Hecq zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 100 van 17.4.10, blz. 70.