Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 31 martie 2011 - Hecq/Comisia

(Cauza F-10/10)

(Funcție publică - Funcționari - Securitate socială - Suportare integrală a cheltuielilor medicale - Decizie implicită de respingere - Lipsa unei decizii de recunoaștere a originii profesionale a afecțiunii - Competență nediscreționară a administrației - Decizie de respingere a reclamației - Decizie care nu este pur confirmativă - Lipsa reclamației - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți, asistați de J.-L. Fagnart, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a unei cereri de rambursare integrală a diferitor cheltuieli medicale

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind în parte vădit nefondată și în parte vădit inadmisibilă.

Domnul Hecq suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 100, 17.4.2010, p. 70.