Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 31. marca 2011 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-10/10)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Kritje stroškov zdravljenja v višini 100 % - Zavrnitev zaradi molka organa - Neobstoj odločbe o priznanju, da je bolezen poklicna - Omejena pristojnost uprave - Odločba o zavrnitvi pritožbe - Ne povsem potrdilna odločba - Neobstoj pritožbe - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika, skupaj z J. L. Fagnart, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bilo zavrnjeno 100-odstotno povračilo različnih zdravstvenih stroškov

Izrek

1.    Tožba se zavrne kot delno očitno neutemeljena in delno očitno nedopustna.

2.    A. Hecq nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 100, 17.4.2010, str. 70.