Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 31 mars 2011 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-10/10)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - 100 procents ersättning för sjukvårdskostnader - Tyst avslag - Beslut om erkännande av sjukdomen som yrkessjukdom - Administrationens normbundna behörighet - Beslut att avslå klagomålet - Ej enbart bekräftande beslut - Avsaknad av klagomål - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Curral och D. Martin, biträdda av advokaten J.-L. Fagnart)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslut att avslå en begäran om ersättning med 100 procent för olika sjukvårdskostnader.

Avgörande

Överklagandet ogillas, eftersom det är uppenbart att det i vissa delar är ogrundat och i övriga delar inte kan tas upp till sakprövning.

André Hecq ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 100, 17.4.2010, s. 70.