Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. července 2011 - Hidalgo v. Parlament

(Věc F-70/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 288, 23.10.2010, s. 75.